برنامه پیش نشست های همایش

افغانستان سرزمینی برای همکاری های منطقه ای

27 شهریور ماه

پیش ‏نشست اول

پیش ران ها و پس ران های منطقه ای در آسیای مرکزی و قفقاز

 10مهرماه

پیش‎نشست دوم

بازیگران و همکاری های منطقه ای در خلیج فارس و غرب آسیا

17 مهرماه

پیش ‏نشست سوم

 

 

 


 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر